Výzkumy
podle Marcely

Již nestačí jen tvrdit, že nabízíte „zelené“ produkty a služby aneb výzkumy z pohledu enviromentálního managementu V současné době ještě všem projde

Proč výzkum?

Celý svůj profesní život se věnuji výzkumu trhu, přesněji komerčnímu výzkumu, který slouží klientům k jejich rozhodování, jaké výrobky na trh uvést,

Sebelepší nápad nebo myšlenka, pokud není ověřená „trhem“, je jen myšlenka s pravděpodobností, že to může vyjít. To, že to může

Toto rčení platí snad nejvíce právě ve výzkumu. Na co se mě vlastně ptají, jakou odpověď ode mě chtějí? Tyto otázky

V nedávné době jsem musela doložit ve výběrovém řízení, že „management společnosti Data Servis – informace s.r.o.  přijímá odpovědnost za ochranu životního

Marcela Šimková

data-servis_marcela_simkova_001

Marcela se celou svou pracovní kariéru věnuje průzkumům trhu. Aktuálně se zaměřuje na témata: Cirkulární ekonomika v gastronomii, Vize a trendy celosvětové hospitality a cestovního managementu, Zákaznická a zaměstnanecká zkušenost a loajalita, Emoce značky v komunikaci, Index štěstí aj.

 
Aplikovala na česko-slovenské podmínky modely Customer Satisfaction Index, které se využívají k dlouhodobému měření spokojenosti a loajality zákazníků a predikce jejich chování vlivem integrované komunikace a zákaznického servisu.

 
Dlouhodobě se zabývá výzkumy trendů v segmentu Hospitality a HoReCa a snaží se zlepšit tento segment inspirativními a užitečnými informacemi, které pomáhají provozovatelům i dodavatelům. Je odborným partnerem a garantem profesních asociací v ČR i SK.

 
Je absolventkou marketingu na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a manažerského studia na Dominican University Chicago v USA.

 
Spolupracuje s univerzitami a věnuje se mladým nadšencům pro výzkum, ať už formou přednášek nebo stáží, které Data Servis nabízí.