Data Servis

Research For Your Marketing

Není špatná odpověď, ale špatně položená otázky

Toto rčení platí snad nejvíce právě ve výzkumu. Na co se mě vlastně ptají, jakou odpověď ode mě chtějí? Tyto otázky si pokládám, když odpovídám na nějaké dotazy z různých institucí nebo quick průzkumu v online. A vždy si říkám, že to je škoda, že tito tvůrci výzkumu nedávali pozor ve výuce nebo se více nedovzdělali např. u nás na stáži, aby viděli, jak důležitou roli sehrává správná tvorba otázek.

 
Teorie hovoří, že otázka musí být jasná, srozumitelná a jednoznačně položena tak, aby ji porozuměl každý cílový respondent, který může mít základní nebo také vysokoškolské vzdělání.

 
Správně položena otázka totiž zajistí správné odpovědi a lze s nimi jednoznačně pracovat v závěrech. Pokud začneme přemýšlet, co nám chtěl respondent touto odpovědí vlastně říct, tak je něco špatně a tyto odpovědi by neměly vstupovat do dalšího zpracování. Chyba není v tom, že respondent špatně odpověděl, ale v tom, že jsme se ho špatně zeptali.

 
Doporučujeme klientovi, aby nám poslal okruhy a cíle průzkumu a návrh dotazníku ať nechá na nás. My mu vždy zpětný náhled na dotazník poskytneme.