Data Servis

Research For Your Marketing

Digitalizace ve výzkumu trhu přispívá k enviromentální podpoře

V nedávné době jsem musela doložit ve výběrovém řízení, že „management společnosti Data Servis – informace s.r.o.  přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti s jeho podnikatelskými aktivitami tj. prováděním průzkumů trhu a souvisejících činností. Uznává potřebu environmentálního managementu jako jednu z priorit společnosti a zavazuje se plnit následující body environmentální politiky“.

Co konkrétně u nás v rámci výzkumu trhu děláme v této oblasti? Hlavně již tolik netiskneme! Díky digitalizace se opravdu výrazně snížila tato časově a finančně náročná část přípravy průzkumu a s tím související i logistika tištěných materiálů k tazatelům nebo respondentům.

 

Proto mě velmi zvedlo ze židle, když v průzkumu pro Eurofond je vyžadováno vytištění mnoha stránek informací a prohlášení pro každého tazatele. Přidaná hodnota těchto tištěných materiálů je nyní téměř nulová, když všechny informace mají nasdílené on-line a přístup k nim 24/7.