Data Servis

Research For Your Marketing

Program Staň se Horeca expertem

aneb

Jak být v Česko-Slovenské Horece vždy o krok napřed

Program je určen pro ty, kteří chtějí porozumět Horece více. Horeca je specifický trh, naprosto odlišný od všech ostatních. Každý podnik na tomto trhu je jiný, každý má jiného majitele, jiné zákazníky a jinou nabídku. Proto je téměř nereálné pracovat s tímto trhem jednotně. 

Cílem programu je vám poskytnout vždy ty správné informace ve chvíli, kdy je budete potřebovat. 

Tématicky se v programu budeme věnovat trendům, návštěvníkům i provozovatelům. Prostě všem, co dnes určují, jakým směrem se Horeca vyvíjí.

Každý měsíc od nás obdržíte novou várku dat a vždy jednou za kvartál se potkáme a budeme diskutovat


Přehled témat po měsících

Leden / Január

1.

Revize trhu – Velikost a struktura trhu

Jaký je skutečný počet fungujících podniků? Kolik podniků prošlo změnou koncepce? Jaké koncepty jsou nejúspěšnější?

Únor / Február

2.

Profil a segmentace návštěvníků

Jak se dívat na návštěvníky a jak je segmentovat podle věku, příležitostí návštěv? Čím zaujmout jednotlivé segmenty návštěvníků? Co dnes návštěvník považuje za klíčové v sortimentu a v servisu podniku?

Březen / Marec

3.

Zvyklosti návštěvníků Horecy

Za jakými příležitostmi dnes návštěvníci přicházejí do podniků? Jak často a kdy během dne a týdne? Jaké jejich zvyky již neplatí a co je pro ně nový standard při výběru podniku a trávení volného času? Které akce jsou dnes trendy a motivují k návštěvě a delšímu pobytu v podnicích?

Duben / Apríl

4.

Mladá generace do 25 let

Jak komunikovat s mladou generací? Co je pro ně motivací při výběru a rozhodování k návštěvě podniku? Je mladá generace hostů globální generací nebo má svá specifika v ČR/SK? Proč má mladá generace v oblibě „nekontaktní“ podniky, podniky bez obsluhy a rozvážkovou službu? 

Květen / Máj

5.

Majitelé podniků a jejich deskripce

Jaká jsou očekávání manažerů – majitelů podniků od svého podnikání v gastronomii? Jak s jednotlivými typy manažerů pracovat na obchodních jednáních a jak s nimi komunikovat? Jaké jsou představy manažerů o naplňování jejich potřeb ze strany dodavatelů?

Červen / Jún

6.

Cenová politika Horecy, vývoj cen, cenová citlivost návštěvníků

Jaká je důležitost cen na vstupu a na výstupu pro jednotlivé sortimentní položky? Jaké marže udrží profitabilitu podniků s ohledem na jejich zaměření a hosty? Jaká je cenová citlivost hostů a jak se mění výše jejich útraty dle příležitosti návštěvy podniku? Vývoj cen hlavních kategorií dle zemí EU a další cenové analýzy.

Červenec / Júl

7.

Letní sezóna ve zvyklostech návštěvníků

Jak se v létě mění zvyklosti návštěvníků? Co je nejvíc láká k pobytu v gastro podnicích? Co aktivuje jejich návštěvnost v létě?

Srpen / August

8.

Úspěšné novinky  letní sezóny

Co je hitem letní sezóny z řad nápojů a jídla? Co zaujalo a co ochutnali návštěvníci v létě z nabízených novinek? Jaké kombinace alko a nealko jsou hitem? Jaké nové menu speciality v létě návštěvníci ochutnali?

Září / September

9.

Letní sezóna z pohledu manažerů podniků

Jak dopadla letní sezóna v naplněných očekáváních podniků? Co přispělo k úspěchu? Jaké akce zvýšily návštěvnost a vyplatily se.

Říjen / Október

10.

Profil konzumentů piva, lihovin, nealka, kávy, meníček a jídla

Listopad / November

11.

Příprava na Vánoce

Jaké novinky chystají podniky na období vánočních večírků. Plánované silvestrovské párty. 

Prosinec / December

12.

Zhodnocení roku a výhled/vize na další rok očima manažerů podniků

Jak se podařilo naplnit roční plány podnikům? Naplnila se očekávání návštěvnosti a tržeb? Co přispělo k úspěchu? Jaké jsou plány manažerů na další období? Jaké změny a inovace v provozu a sortimentu chtějí realizovat?

A navíc …

Máte možnost si zadat i své vlastní Ad hoc téma, které aktuálně k trhu Horeca řešíte.

My Vám je v nejbližším měsíci připravíme.

Proč se programu zúčastnit:

Pochopení a souvislosti v Horece, které od nás dostanete vám zajistí kompletní přehled pro:

 • efektivní plánování komunikačních a obchodních aktivit,
 • úspěšnost akvizic,
 • rychlé uvedení novinek
 • a další kroky směrem k manažerům a samotným návštěvníkům podniků.

Právě pochopení a znalost návštěvníků jsou klíčové pro úspěch na tomto trhu.

Úspěch v Horece přichází jen s kompletní znalostí fungování trhu, vizionářskou strategií a perfektní exekutivou.

Ukázka, co vše se můžete ve vybraných tématech dozvědět

Revize Horecy - velikost a struktura trhu

 • Jak se vyvíjí počet podniků. Přibývá jich nebo ubývá?
 • Mění se typy podniků a tím pádem jejich sortiment?
 • Kde nejvíce přibývají a ubývají podniky? Ve velkých nebo malých městech? V centrech nebo na předměstích

Profil a segmentace návštěvníků

 • Jak často hosté do podniků přicházejí?
 • Co jsou hlavní důvody, proč do podniků chodí? Jídlo, posezení s přáteli, pivo, snídaně, atd.?
 • Jak jsou hosté spokojeni s návštěvou Horecy? Nabídkou, cenami, kvalitou jídla, personálem apod.
 • Chodí stále do stejných podniků nebo navštěvují raději nové podniky? Proč jsou vybraným podnikům věrni?
 • Co je přiměje navštívit nový / neznámý podnik. Kolik hostů hledá recenze na sociálních sítích?
 • Jsou hosté věrni značkám? Jak moc jsou ochotni ochutnávat novinky?

Mladá generace do 25 let

 • Jak často mladá generace do podniků přichází a jaké jsou hlavní důvody jejich návštěv?
 • Které typy podniků mají rádi a podle čeho si je vybírají? Je mladá generace věrná?
 • Co preferují mladí v nabídce podniků? Které nápoje a jaké jídlo patří mezi jejich oblíbené? Jak hodnotí standardní nabídku v podnicích? Cenová citlivost.
 • Jak by měl podle mladých fungovat ideální personál?
 • Jak jsou mladí spokojeni s nabídkou v podnicích, cenami, kvalitou služeb a personálu.
 • Řídí se mladí podle informací na sociálních sítích? Sdílejí tam své zážitky z podniků?
 • Jak moc je pro mladé důležité, jestli je podnik „zelený“. Ovlivňuje to jejich vztah k podniku?
 • Zdroje příjmů Mladé generace a způsob hospodaření

Konzumenti piva

 • Jak často si hosté objednávají v Horece pivo. U jakých příležitostí nejčastěji? Konzumují pivo raději sami nebo raději ve skupině.
 • Jaké jsou oblíbené značky piva? Jaká je věrnost těmto značkách v Horece? Chodí konzument pouze do podniků, které nabízejí jeho oblíbenou značku piva?
 • Postoj „pivaře“ k pivním speciálům … tankové, nepasterizované, nefiltrované atd.. Preferuje konzument podniky nabízející tyto speciality. Jaké výhody u těchto specialit konzumenti vnímají?
 • Jaká je cenová citlivost u piva? Kde je pocitová hranice, za kterou by si konzumenti pivo v gastru už nekoupili.
 • Obliba speciálních stylů čepování – hladinka, šnyt, …. Jaké je povědomí o těchto stylech mezi konzumenty.
 • Podle čeho konzumenti hodnotí kvalitu piva a jak tuto kvalitu hodnotí? Jak vnímají úroveň čepování v Horece

Horeca Expert Workshop

Pokud máte 30 minut svého času, stačí nám to k tomu Vám představit všechny +++ PLUSY +++ Horeca Experta. 

Osobně u vás nebo u nás nebo On line

Pokud byste si chtěli s námi více popovídat o tomto Programu Staň se Horeca Expertem.

Pokud chcete naše představení Programu  u vás ve společnosti.

Pokud vás napadá jakákoliv otázka k  Programu.

Kontaktujte nás:

Marcela Šimková
CEO
Zdeňka Strakuľová
Key account manager