Data Servis

Research For Your Marketing

Proč výzkum?

Celý svůj profesní život se věnuji výzkumu trhu, přesněji komerčnímu výzkumu, který slouží klientům k jejich rozhodování, jaké výrobky na trh uvést, který segment trhu má největší potenciál, jak produkty, inovace a služby promovat a na který segment zákazníků nejlépe zacílit.

Do výzkumu trhu je potřeba zapojit management s rozhodovacími kompetencemi, protože výzkum přináší odpovědi na strategické plánování. Správně nadesignovaný a zrealizovaný výzkum dokáže eliminovat chyby v rozhodnutí manažerů typu „já si myslím“ a „určitě to bude, jak to vidím já“ a přesvědčivě ukázat jaký je potenciál, jaké jsou hrozby a příležitosti novinek nebo inovací a také zda je tržní prostředí připraveno na tuto změnu.

Součástí výzkumu, který realizujeme v celém kontextu, je také měření hodnoty a postavení značky firmy nebo produktu v postojích zákazníků i v očích zaměstnanců. Zde je výzkum důležitým kontrolním mechanismem, zda se značka vyvíjí správným směrem a zvyšuje se její hodnota a konkurenceschopnost.

To, že dnes vyděláváte to neznamená, že budete vydělávat i za rok, pokud se značka povede špatným směrem. Pokud značka není několik kroků před očekáváním zákazníků je něco špatně. Dnes nestačí jen reflektovat na potřeby, ale vytvářet je a také již není dostačující spokojenost zákazníka, ale jeho nadšení.

Takto to vidíme ve společnosti Data Servis – informace s.r. o. už 25 let, že výzkum v jakékoliv zemi musí být v kontextu s plány a cíli managementu.