Data Servis

Research For Your Marketing

Výzkumy z pohledu environmentálního managementu

Již nestačí jen tvrdit, že nabízíte „zelené“ produkty a služby

aneb výzkumy z pohledu enviromentálního managementu

V současné době ještě všem projde pouhé tvrzení, že jejich produkty a služby jsou „zelené“, protože jediným důkazem je vlastní přesvědčení, že tomu tak je a dělá se v enviromentální oblasti hodně.

Dlouhodobým sledováním legislativy v této oblasti se již několik let připravujeme na aplikovaný průzkum trhu v enviromentální oblasti. Čerpáme z 25 let zkušeností práce v průzkumu trhu jak v B2C, tak i B2B. Díky našim technologiím a dosahu na různé cílové skupiny respondentů jsme připraveni ověřovat všechny enviromentální produkty a služby a deklarovat jejich správné pochopení na trhu u spotřebitelů, obchodních partnerů, veřejnosti apod.

Oblast výzkumů hraje klíčovou roli v několika legislativních aktech, pojďme si projít více do hloubky alespoň jeden z nich:

 

Green Claims Directive a Směrnice o nekalých obchodních praktikách (Greenwashing)

Stanovuje povinnost obchodníka ověřit nestranně třetí stranou (průzkumem trhu), že všechna zelená tvrzení Green Claims jsou jednoznačně srozumitelná, správně a neomylně pochopena spotřebitelem (kupujícím). Obchodník – prodejce nese nově odpovědnost za deklaraci svých tvrzení.

 

Jak vám s tím umíme poradit?

Připravili jsme a doplnili tento nový prvek v našich průzkumech v oblasti pre-testů komunikace produktů, služeb, ale i image společnosti. Na konkrétních faktech potvrdíme (nebo také ne), do jaké míry jsou naplněné všechny předpoklady „zelených“ tvrzení a zda nedochází ke greenwashingu.