Evropský průzkum
pracovních podmínek

Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (Eurofound) realizuje od února do května 2024 osmý ročník průzkumu pracovních podmínek v Evropě. Ve spolupráci s nezávislou společností pro průzkum trhu Data Servis – informace s.r.o., provede nadace Eurofound ve všech členských státech EU a v řadě dalších evropských zemí rozhovory přibližně s 50 000 pracovníky, při nichž se bude ptát na různé aspekty jejich pracovního života, jako je pracovní doba, organizace práce, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem a zdravotní problémy související s prací.

Svou účastí pomůžete zlepšit kvalitu zaměstnání pro všechny pracovníky v České republice a v celé Evropě. Vaše odpovědi poskytnou podklady pro zkvalitnění politik zaměřených na zlepšení pracovních podmínek a kvality zaměstnání pro všechny pracovníky.

Další informace o průzkumu pracovních podmínek v Evropě, včetně výsledků z předchozích let, naleznete na následujícím odkazu na internetových stránkách nadace Eurofound:

https://www.eurofound.europa.eu/cs/surveys/european-working-conditions-surveys/pruzkum-pracovnich-podminek-v-evrope-2024

Průvodní dopis

Oznámení o ochraně osobních údajů