Často kladené otázky

Ako môžem kontaktovať prevádzkovateľa v prípade otázok a problémov?
Pre tento účel je zariadená emailová adresa dsanketa@data-servis.eu.
 

Čo je to DS Anketa (On line)?
DS Anketa je panel užívateľov tvorený vzorkou ľudí z celej Českej a Slovenskej republiky, ktorí sa môžu účastniť výskumu trhu. Užívateľ svojimi odpoveďami, resp. názormi, nepriamo ovplyvňuje rozhodovanie firiem, pre ktoré sa výskum realizuje.
 

Kto sa môže stať užívateľom DS ANKETA?
Užívateľom sa môže stať každý občan v Českej a Slovenskej republiky starší 18 rokov, ktorý sa zaregistruje na stránkach www.dsanketa.sk.
 

Ako sa registrovať?
Registrovať sa je možné na stránkach www.dsanketa.sk vyplnením registračného formulára. Kde ako prihlasovacie meno slúži email užívateľa, na ktorý budú zasielané všetky informácie.

Každý užívateľ bude po registrácií kontaktovaný pracovníkom prevádzkovateľa serveru za účelom overenia údajov v registračnom formulári.
 

Prečo musím zadávať v registrácií požadované údaje?
Tieto základné údaje potrebujeme vedieť, aby sme mohli vyberať vhodných účastníkov do výskumov, kedy zadávateľ výskumu väčšinou požaduje určité zastúpenie jednotlivých užívateľov, podľa sociodemografických charakteristík (pohlavie, vek, vzdelanie ….).
 

Čo robiť v prípade zabudnutia hesla?
Na stránkach www.dsanketa.sk sa nachádza v ľavom menu možnosť kliknúť na odkaz “Zabudnuté heslo”, po tejto voľbe budete vyzvaný k zadaniu vášho registrovaného emailu, na ktorý Vám bude heslo obratom zaslané.
 

Ako môžem aktualizovať svoj profil?
Na stránkach www.dsanketa.sk sa po prihlásení objaví v ľavom menu možnosť „Môj profil“, kedy po kliknutí na túto položku sa objavia údaje uvedené v registračnom formulári, ktoré je možné následne editovať.
 

Môže sa registrovať viac členov jednej domácnosti?
ÁNO, ale každé prihlasovacie meno a číslo účtu môže byť zaregistrované len 1x.
 

Ako bude prevádzkovateľ informovať o nových výskumoch?
Vybraní užívatelia obdržia emailom pozvánku k účasti vo výskume. Po kliknutí na odkaz sa užívateľ prihlási pod svojím užívateľským menom a heslom do DS Ankety a prevedie vyplnenie dotazníku. Účasť vo výskume je úplne dobrovoľná.
 

Ako sa zaraďujú užívatelia do výskumu?
Pred každým výskumom prevádzkovateľ prevedie výber vhodných užívateľov na základe údajov, ktoré užívateľ uviedol v registračnom formulári. Dostal som pozvánku k účasti, ale po prihlásení som zistil, že výskum bol už ukončený.
 

Dostal som pozvanie na účasť, ale po prihlásení som zistil, že výskum je už dokončená.
Pre každý výskum je presne definovaná štruktúra užívateľov a po jej naplnení môže byť výskum ukončený skôr, než je uvedené v pozvánke k účasti na výskum.
 

Odmeny za účasť na výskume?
Každý výskum je vyplácaný samostatne na účet užívateľa, ktorý uvedie v registračnom formulári najneskôr do 50 dní po vyplnení dotazníku. Výška odmeny za vyplnenie dotazníku bude uvedená vždy v pozvánke k výskumu. Podmienkou preplatenia odmeny je vyplnenie celého dotazníku vrátane filtračných otázok v jeho úvode. Pokiaľ užívateľ nesplňuje niektoré filtračné kritérium bude o tom informovaný a nenáleží mu odmena za výskum.
 

Ako ukončiť členstvo v panele DS Anketa?
Členstvo sa ukončí zaslaním emailu s žiadosťou o ukončení členstva na email dsanketa@data-servis.eu.
 

Ochrana dát?
Za žiadnych okolností nebudeme zdieľať, predávať, prenajímať alebo iným spôsobom sprístupňovať osobné informácie, ktoré nám užívatelia poskytli.

Len pracovníci prevádzkovateľa služby majú prístup k Vaším informáciám. Klienti našich výskumov sú oboznámený s Vašimi názormi, ale bez možnosti identifikácie konkrétneho užívateľa.
 

Nikdy nezasielame užívateľom reklamné ani iné emaily, ktoré nesúvisia s našimi výskumami!