Často kladené otázky

Jak mohu kontaktovat provozovatele v případě dotazů a problémů?
Pro tento účel je zřízena emailová adresa dsanketa@data-servis.eu.

 

Co je to DS Anketa (On line)?
DS Anketa je panel uživatelů tvořen vzorkem lidí z celé České republiky, kteří se mohou účastnit výzkumu trhu. Uživatel svými odpověďmi, resp. názory, nepřímo ovlivňuje rozhodování firem, pro které se výzkum realizuje.

 

Kdo se může stát uživatelem DS ANKETA?
Uživatelem se může stát každý občan České a Slovenské republiky starší 18-ti let, který se zaregistruje na stránkách www.dsanketa.cz.

 

Jak se registrovat?
Registrovat se lze na stránkách www.dsanketa.cz vyplněním registračního formuláře. Kde jako přihlašovací jméno slouží email uživatele, na který budou zasílány veškeré informace.

Každý uživatel bude po registraci kontaktován pracovníkem provozovatele serveru za účelem ověření údajů v registračním formuláři.

 

Proč musím zadávat v registraci požadované údaje?
Tyto základní údaje potřebujeme znát, abychom mohli vybírat vhodné účastníky do výzkumů, kdy zadavatel výzkumu většinou požaduje určité zastoupení jednotlivých uživatelů, dle sociodemografických charakteristik (pohlaví, věk, vzdělání ….).

 

Co dělat v případě zapomenutí hesla?
Na stránkách www.dsanketa.cz se nachází v levém menu možnost kliknou na odkaz “Zapomenuté heslo”, po této volbě budete vyzvání k zadání vašeho registrovaného emailu, na který Vám bude heslo obratem zasláno.

 

Jak mohu aktualizovat svůj profil?
Na stránkách www.dsanketa.cz se po přihlášení objeví v levém menu možnost „Můj profil“, kdy po kliknutí na tuto položku se objeví údaje uvedené v registračním formuláři, které lze následně editovat.

 

Může se registrovat více členů jedné domácnosti?
ANO, ale každé přihlašovací jméno a číslo účtu může být zaregistrováno pouze 1x.

 

Jak bude provozovatel informovat o nových výzkumech?
Vybraní uživatelé obdrží emailem pozvánku k účasti ve výzkumu. Po kliknutí na odkaz se uživatel přihlásí pod svým uživatelským jménem a heslem do DS Ankety a provede vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je zcela dobrovolná.

 

Jak se zařazují uživatelé do výzkumu?
Před každým výzkumem provozovatel provede výběr vhodných uživatelů na základě údajů, které uživatel uvedl v registračním formuláři.

 

Dostal jsem pozvánku k účasti, ale po přihlášení jsem zjistil, že výzkum byl již ukončen.
Pro každý výzkum je přesně definována struktura uživatelů a po jejím naplnění může být výzkum ukončen dříve, než je uvedeno v pozvánce k účasti na výzkum.

 

Odměny za účast na výzkumu?
Každý výzkum je vyplácen samostatně na účet uživatele, který uvede v registračním formuláři nejpozději do 50 dní po vyplnění dotazníku. Výše odměny za vyplnění dotazníku bude uvedena vždy v pozvánce k výzkumu. Podmínkou proplacení odměny je vyplnění celého dotazníku včetně filtračních otázek v jeho úvodu. Pokud uživatel nesplňuje některé filtrační kritérium bude o tom informován a nenáleží mu odměna za výzkum.

 

Jak ukončit členství v panelu DS Anketa?
Členství se ukončí zasláním emailu s žádostí o ukončení členství na email dsanketa@data-servis.eu.

 

Ochrana dat?
Za žádných okolností nebudeme sdílet, prodávat, pronajímat nebo jiným způsobem zpřístupňovat osobní informace, které nám uživatelé poskytli.

 

Pouze pracovníci provozovatele služby mají přístup k Vašim informacím. Klienti našich výzkumů jsou seznámeni s Vašimi názory, ale bez možnosti identifikace konkrétního uživatele.

 

Nikdy nezasíláme uživatelům reklamní ani jiné emaily, které nesouvisí s našimi výzkumy!