Pokud se Vám DNews nezobrazí korektně, klikněte, prosím zde:
FOR ENGLISH CLICK HERE.
Při použití prohlížeče Explorer je DNews optimalizováno pro verzi Explorer 8 a vyšší.

Dobrý den.
Pokládáte si, stejně jako my, otázku, jak se v loňském roce dařilo gastronomickým provozovnám a co očekávají pro tento rok? Abychom zjistili odpovědi, zeptali jsme se samotných provozovatelů těchto provozoven.

Nyní Vám přinášíme výsledky Vize On Trade 2012.

Česká republika
Slovenská republika
Klíčovým předpokladem pro úspěch podnikání v gastronomii je NÁVŠTĚVNOST. A právě návštěvnost v podnicích v posledních dvou letech prokazatelně klesala.

Provozovatelé podniků byli v roce 2011 na meziročně nižší návštěvnost připraveni. Na otázku, zda jejich očekávání ohledně počtu hostů bylo naplněno, potvrdilo:
58 % podniků v ČR, že mělo návštěvnost takovou, jakou čekalo.

 
Na Slovensku pak tuto skutečnost potvrdilo méně provozovatelů, jen  45 %.

Přímou úměrou k návštěvnosti jsou TRŽBY. Celkově potvrdilo v meziročním srovnání let 2010 a 2011 POKLES TRŽEB:
45 % provozovatelů v České republice
  49 % provozovatelů na Slovensku
Přesto i zde jsou výjimky, které v době krize dokázaly tržby zvýšit.
 
Co za tímto nárůstem můžeme hledat?
- vyšší návštěvnost díky aktivnímu přístupu ve změně zaměření a orientace podniků, přestavbě na jiný typ, v reklamě a marketingu, nabídkou akcí pro hosty, aj.
- pasivní přístup, kdy přicházeli noví hosté a návštěvnost se zvýšila bez jakékoliv změny na straně podniku
- zvýšením cen
 
 
Na základě výsledků výzkumu Cenzus On trade vidíme, že skutečný pokles počtu podniků není vyšší než 2-5% oproti předchozím rokům, ale klesá kapacita trhu, kdy zavírá více kapacitně větších podniků. Samotní provozovatelé potvrzují, že na trhu registrují stálou aktivitu v zavírání a otevírání podniků novými majiteli a provozovateli.

Kde hledat úspory když tržby klesají?
Provozovatelé začali v první řadě šetřit „uvnitř“ podniku na personálu. Nejčastěji snižovali počty obsluhujícího personálu, pomocného personálu v kuchyni nebo řešili pokles tržeb úplným zastavením provozu teplé kuchyně a orientací jen na studenou nebo rychlou kuchyni.
 
Kolik podniků očekává ZMĚNU VE SVÉM PROVOZE v roce 2012?
36 % provozoven v České republice
  39 % provozoven na Slovensku
- plánují se změny v sortimentní nabídce, přestavba a rekonstrukce podniků, změny otevírací doby, personální změny, prodej nebo zavření podniků

Varujícím zjištěním je POČET OHROŽENÝCH PODNIKŮ, který přestavuje
19 % podniků v České republice
  16 % podniků na Slovensku
Pro tyto podniky je vývoj situace na trhu dlouhodobě neudržitelný a poklesy tržeb začínají být pro ně existenčním problémem.


Zdroj: Data Servis - informace s.r.o., realizace leden 2012, respondenti = provozovatele podniků; vzorek 500 ČR a 300 SR dle zastoupení jednotlivých typů podniků a významnosti regionů

Pokud Vás tyto informace zaujaly nebo máte nějaké další dotazy, které by Vám mohly přinést užitek v oblasti vyšší výkonnosti Vaší firmy, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte.

Rádi Vám nabídneme odpovědi na otázky:
Jaké jsou trendy na trhu On Trade? Které segmenty trhu jsou nejefektivnější? Mají návštěvníci rádi novinky? Jaké jsou regionální odlišnosti na trhu On Trade? Pozice jednotlivých hráčů na trhu?

V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte na e-mailu: zdenka.strakulova@data-servis.eu

Pokud si nepřejete DNews dostávat, kontaktujte nás, prosím, zde.