TRH SPOTŘEBY MIMO DOMOV (OUT OF HOME)

A  JEHO TRENDY VÝVOJE

 

Co zahrnuje trh SPOTŘEBY MIMO DOMOV/ OUT OF HOME?

Trh spotřeby mimo domov nebo OUT OF HOME trh je neoddělitelnou součástí celého trhu, přestože si většina spotřebitelů sama sebe představí jen jako zákazníka supermarketu, tak jeho spotřeba probíhá i na jiných místech než je domov.

Někdy si může vybrat a rozhodnout se pro jaký typ kuchyně nebo nápoje se rozhodne např. vybere si restauraci dle nabídky nebo doporučení nebo blízkosti. Někdy je nucen vybírat dle dostupnosti – v práci, kde není nic jiného než kantýna nebo jídelna, v nemocnici, kde je jen nemocniční strava, pokud jsem pacient nemocnice apod.
 
Členění trhu je na:
1. komerční segment tj. kde mohou vstoupit všichni zákazníci bez omezení (restaurace)
2. nekomerční segment tj. segment, který je vyhrazený pro určitou skupinu např. zaměstnanci daného podniku, kdy provozovny se nacházejí jakoby „za bránou“ nebo sociální segment (domovy důchodců, nemocnice aj.)


Jak probíhá rozhodování a kdo je desicion maker na trhu Spotřeba mimo domov/OOH?

Chování a rozhodování zákazníků je tady ovlivněno tím, jak se rozhoduje desicion maker, který zužuje nebo rozšiřuje nabízený sortiment v provozovnách, využitelnost produktů při přípravě jídla, dostupnost nabídky apod.
 
Pro měření penetrace jednotlivých kategorií, značek pak musíme vycházet z typologie a charakteru jednotlivých segmentu ať již komerčním nebo nekomerčním a sledujeme hierarchii komodity v detailu na nabídku, použitelnost kategorii produktů až po konkrétní značky. Ve schématu níže vidíme, že komodita JÍDLO je měřena od fáze, zda provozovna jídlo připravuje až po konkrétní značku v kategorii např. mražené výrobky, mléčné produkty apod.


On trade – kde se na jednom místě potkávají jak rozhodovatel, tak konzument.

V rámci komerčního segmentu trhu Spotřeba mimo domov/OOH se můžeme na trh On trade (gastronomické provozovny) dívat jako na místo, kde se potkávají oba rozhodovatele. Zástupce provozovny rozhoduje, co bude mít v nabídce a od jakého dodavatele, jaké značky a samotný host/ návštěvník si pak vybírá z daného sortimentu značek.

Výjimkou většinou bývá, ale již tomu není tak vždy a všude, že host stěží ovlivní výběr dodavatele surovin pro přípravu jídla, nicméně preference značek surovin nebo možnost výběru např. značky zeleniny chci mít připravenou přílohu se dál posouvá a rozvíjí se možnost individuálního výběru a rozhodování zákazníků.
 
Klíčovým pohledem na trh On trade je přes typologii, která zahrnuje pohled o jakých charakter podniků se jedná – deskripce, na co je podnik zaměřen – co mu přináší nejvyšší value – pro koho je určen – jaký typ zákazníků tvoří core klientelu.

Zde vidíme typologii, která segmentuje podniky dle různého zaměření na nabídku sortimentu, cenové úrovně a poskytovaných služeb pro návštěvníky:


Chování zákazníků na trhu On trade

Návštěva provozoven On trade patří mezi terciální potřeby v hierarchii potřeb lidí – chodím zde za zábavou, trávím zde čas s přáteli, ano někdy naplňuje i primární potřeby tj. mám hlad = jdu se najíst.
Rozhodování v případě trávení volného času na tomto trhu probíhá jinak než v rámci retailového rozhodování, ale některé motivátory jsou stejné:
  • Aktivní nabídka upselling zde funguje
  • Promo akce, ochota zapojit se do soutěží nebo vyzkoušet něco nového funguje stejně
  • Ovlivnění jinou osobou, kdo za mě rozhodne při výběru např. jsem pozvaný a je o mě postaráno 
     

Sledování spotřeby a preference jednotlivých komodit na trhu

Struktura spotřeby v jednotlivých typech podniků a u jednotlivých návštěvníků se výrazně liší a proto lze sledovat nabídku, spotřebu a vliv cenové úrovně cross přes tyto segmenty. Zároveň lze sledovat jaké dopady mají promo akce a visibility značek na celkovou preferenci v přímé spotřebě hostů.

Doplňujícími údaji o vývoji trhu jsou sledované cíle hostů – za čím zde přicházejí – jak se mění jejich důvody pro návštěvnost a kdo tvoří jejich společnost. Dále sledujeme jejich rostoucí nebo klesají návštěvnost co se týká jednotlivých typů podniků a vliv počasí na zvýšení nebo snížení frekvence návštěvy a doby trávení času v podniků.
 
 
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás, prosím, zde:
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 1267x | Datum: 09.02.2017