Pravidelné průzkumy

Audit On Trade

Nejvýznamnější a nejdelší projekt na česko-slovenském trhu v oblasti kontinuálního měření trhu On trade/Horeca.
Víme, jak se mění nabídka nápojů (piva, lihovin, nealkoholických nápojů, vína, kávy, čaje), cigaret a jídla, co je trendy a in a jaké novinky jsou úspěšné, kde jsou cenové limity v regionech pro jednotlivé položky a co je nyní oblíbené u hostů.
Audit On Trade sleduje souvislosti vývoje trhu, trendy i predikci. Monitoruje kvalitu distribuce značek a jejich správné zacílení na trhu.
Umožňuje pohled na jednotlivé segmenty DS Outlety a jejich vývoj v deskripci, ve spotřebě a v návštěvnosti..

Aktuality z projektu Audit On Trade►►►
 
 

Coffee Tracking

Kompletní měření spotřeby kávy Out of Home.
V členění na jednotlivé kanály trhu Out of Home se zaměřujeme na celkovou spotřebu kávy, pozice jednotlivých hráčů, predikci dalšího vývoje trhu apod. V hledáčku projektu jsou jak Decision-makeři tak i konzumenti kávy.
Detail Vám můžeme připravit za kanály At Work, On Trade, Coffee To Go, Hotely, Vending a Čerpací stanice.

v

Census On Trade

Sleduje vývoj trhu On Trade z pohledu počtu podniků a jejich struktury v regionech.
.....

v

Spotřeba on the go

Sledování spotřeby „ na cestě“, což znamená, že sledujeme impulzivní sortiment nápojů a jídla v příležitostných prodejních kanálech např. kiosky, „hladová okna“, prodejní stánky apod.
Zabýváme se také sledováním a hodnocením spokojenosti účastníků festivalů, městských slavností, tematických slavností aj. v oblastech kvality nabídky stravování,  servisních služeb aj. Sledujeme jaký přínos mají tyto akce pro sponzory u samotných návštěvníků v oblasti image značek.
Hodnocení festivalů a slavností očima návštěvníkův roce 2014.
Samostatnou část tvoří spotřeba v At worku tj. na pracovištích, kdy sledujeme vývoj a dostupnost nápojů a jídla zaměstnancům v rámci výkonu práce. Jedná se především o pitný režim zajištěný zaměstnavatelem, způsob a místo pořizování nápojů během práce, preference zaměstnanců ve stravování během práce aj.

v

 

Customer On Trade

Kdo je typickým návštěvníkem v gastronomických provozovnách a jak se mění jeho chování, zvyklosti, požadavky.
V čem jsou odlišnosti u mladé generace do 25 let, střední tzv. Husákových dětí a starších ročníků.
Kam se bude posouvat trh s vývojem populace – na co se připravit v oblasti nové nabídky, životního stylu a způsobu života?
Na tyto otázky dostáváme pravidelné odpovědi přímo od hostů, kteří navštěvují a tráví svůj čas v podnicích.
Kdo je typickým hostem on trade v roce 2014.

v

Vize On Trade

Propojení mezi trhem a návštěvníkem je samotná provozovna = její majitel, provozovatel.
Ti dokáží přesně říci, jak úspěšný měli rok, co se jim povedlo, jaké změny udělali a jak se jim to vrátilo z pohledu vyšší návštěvnosti.
Aktivity dnešních nejúspěšnějších podniků využívají znalost trendů na trhu a slyší na požadavky svých hostů.
V čem jsou jiné podniky, kterým se daří  - Superstar 2014.
Vize On trade 2015.

v

Omnibus

Flexibilní výzkumy, které realizujeme 2-4x ročně s tématickým zadáním na různých cílových skupinách respondentů:
•  znalost reklamních a promo aktivit
 • hodnocení značek – image, zkušenost
 • postoje zákazníků/ desicionmakers
   k danému tématu
•  NPS ( Net promoter Score) poslední
   zkušenost ve službách
 • vnímání situace na trhu (nálada,
   očekávání, příležitosti) aj.

v

 

Customer Insight B2B i B2C

Chování a postoje zákazníků „dovnitř“ jsou výzkumy, které přinášejí zadavatelům odpovědi na všechny otázky, které mají o svých zákaznících:
• Jak mě zákazníci hodnotí? Proč kladně –
   záporně. Co mohu zlepšit?
• Co přináším svým zákazníkům
   výjimečného. Proč u mě opakují
   své nákupy?
• Jak jsou se mnou spokojeni a co mám
   udělat pro zvýšení spokojenosti
   svých zákazníků?
• Funguje mi personál na všech
   zákaznických touch pointech stejně?
• Jak zákazníci vnímají mou image ve
   srovnání s konkurencí?
• Co všechno má vliv na loajalitu mých
   zákazníků?
• Co musím změnit, abych o své zákazníky
   nepřišel?
• Jaké reference – šeptandu o mě
   zákazníci šíří?
• Jak je pro zákazníky důležitá cena x
   kvalita x moje značka?
• Funguje moje retenční strategie?

v

Call Back měření zákaznické zkušenosti

Call Back je nejefektivnější způsob, jak zjistit spokojenost vašich zákazníků s posledním kontaktem = KLÍČOVÝ NÁSTROJ NA SLEDOVÁNÍ KVALITY.
Kontakt  zákazník – touch point může probíhat:
Osobní kontakt zákazníka na
   zákaznickém centru, prodejně, pobočce
Telefonický kontakt na vaší zákaznické,
   help line nebo v call centru pro
   zákaznickou podporu nebo reklamace
On line kontakt přes web, e-shop,
   formuláře nebo jiné přístupy
Monitorujeme, jak byl zákazník spokojen s posledním kontaktem na touch pointu a zda tento kontakt naplnil zákazníkovo očekávání. Pokud nebyl zákazník spokojen, hledáme řešení, co je potřeba operativně nebo strategicky změnit v procesech péče, obsluhy a servisu.
Propojení zjištěných faktů z Call backů jde vždy až k odpovědné osobě za daný proces nebo kanál obsluhy v přímé linii na odměny a hodnocení kvality servisu a péče.

v

Mystery Shopping - Calling - Writting

I sebelepší propracované systémy měření kvality a jakosti nedokáží nahradit skutečné pocity zákazníka při kontaktu s vaší firmou ať již v osobním,
telefonickém nebo písemném kontaktu.
Mystery Shopping - Calling – Writting je nejjednodušší cestou podívat se na to, jak u vás v zákaznickém kontaktu fungují procesy, jak se vaši zaměstnanci chovají k zákazníkům a jaká péče je věnovaná požadavkům standardním i nestandardním. Jak jsou řešeny reklamace a stížnosti, s jakými pocity zákazník odchází? A vrátí se někdy?
Metodika Mystery pro On trade
Metodika Mystery shopping všeobecně

v

 

Brand Mapping

Jak je moje značka vnímaná u zákazníků. Je dostatečně silná v konkurenčním poli. S čím, s jakými asociacemi je moje značka spojená u stávajících i potenciálních zákazníků.
Má moje značka všechny předpoklady pro budoucí akvizice na trhu, u nových zákazníků:
•  dostatečná znalost
•  pozitivní zkušenost
•  dobré reference
•  výjimečnost a odlišení

v

Barometr Image

Sledování a měření značky v dlouhodobém hledisku z pohledů:
1. Emocí (červené srdeční barvy), zda značka naplňuje všechna očekávání a je vnímána jako „moje“ značka, mám ji rád.
2. Racionality ( modrého rozumového uvažování), zda značka plní vše, co se od ní očekává a zákaznická zkušenost je pozitivní.

v

Pre a Post testy kampaní

Pre- testy slouží k tomu, abychom vynaložili prostředky pouze do komunikace, která zaujme a do komunikačních kanálů, které moje cílová skupina sleduje.
Cílem je zabránit špatným investicím do nesrozumitelných kampaní, které minou svého zákazníka a mohou dokonce znehodnotit image značky.
Post - testy slouží k tomu, abychom si ověřili, jak se nám kampaň vydařila a zda byl naplněn efekt nebo KPI.
Ověřujeme přínosy reklamní a komunikační kampaně:
• penetraci a zásah u cílové skupiny
• pochopení, srozumitelnost
• atraktivitu a impuls při rozhodování o
   značce/produktu/ službě
• zvýšení image v klíčových faktech
• finanční efektivity komunikačních
   kanálů – kde jsem získal v oslovení
   nejvíce zákazníků za nejnižší náklady 

v

 

Akvizice a retence značek

Celý proces chodu firmy je o tom, že udržuji své již získané zákazníky a přináším jim nějaké výhody pro setrvání (RETENCE)  nebo získávám zákazníky nové (AKVIZICE).
Jestli to funguje nebo ne vidíte v interních číslech. Proč to funguje nebo nefunguje na to Vám odpovíme my.

v

Měření exekuce prodejního týmu

Jak reprezentuje prodejce – obchodní zástupce – technická podpora – servisní technik vaši značku – vaši společnost v očích zákazníků nebo potenciálních zákazníků.
• Jak ovlivňuje jeho osoba vnímání celé
   značky/ firmy
• Jaké jsou jeho klady a zápory
• Jak dokáže ovlivnit loajalitu a příští
   nákup u zákazníků

v

DS STORECHECK visibility & execution

Máte dokonale sestavené portfolio produktů, ty nejlepší prodejní strategie a výborně připravený tým obchodních zástupců, ale výsledky vypadají jinak, než jste plánovali.
Pak je potřeba se podívat, co se děje v terénu. Jak vypadají konkrétní prodejní místa:
• Jsou v nich Vaše značky vidět?
• Dodržují se stanovené       
   merchendisingové standardy?
• Jak působí na provozovně Vaše
   portfolio ve srovnání
   s konkurenčním?
• Jsou na provozovnách jasně   
   komunikované všechny promoční akce?
více zde:

v

 

Dynamické 3Z propojení

Posaďte manažera marketingu a personalistu k jednomu stolu – mají přece společný cíl = spokojenost a loajalita zákazníků.
Že tomu tak není nebo jen velmi zřídka, to víme a proto vám nabízíme unikatní propojení těchto 3Z – Zaměstnance, Zákazníka a Značky, tak abyste dosáhli svých cílů jednodušeji a efektivněji.
DNews k dané problematice .. pravěk, ale stále platí
Metodika 3Z.

v

Datamining

Všechny interní informační systémy od CRM, ERP a další mají v sobě mnoho informací, které manažeři často nevyužijí.
Datamining, který dokáže externí data z trhu/ výzkumu spojit s interními daty o zákaznících poskytuje obratem manažerům přesné a cílené segmenty zákazníků a jejich popis, preference, zvyklosti a kompletní deskripci jejich chování a rozhodování a také spokojenost s vámi a přímo definované rizika odchodu nebo ztráty věrnosti.

v

 
 

Sdílet:

Autor: Dagmar Michalcová | Počet přečtení: 9337x | Datum: 03.03.2015