Data Servis ON TRADE INSIGHT

Stěžejními průzkumy pro hloubkový monitoring DS ON TRADE INSIGHT a definování trendů v tomto segmentu jsou tyto průzkumy:              
 
Již od 1998 realizujeme Audit On trade, projekt, kterým MONITORUJEME KONTINUÁLNĚ PO CELÝ ROK ON TRADE, tj. každý měsíc probíhá monitoring dat, čímž zajišťujeme chronologii sledování a eliminujeme sezónní vlivy nebo vlivy počasí v jednotlivých periodách, dokážeme definovat vlivy legislativních dopadů nebo nezvykle situace na trhu.

1. Velikost trhu a spotřeba lihovin + dalších kategorií ( pivo, nealko, víno...)
 • komentáře k vývoji trhu On trade a vývoje jednotlivých kategorií produktů
 • predikce vývoje dle legislativních změn, vývoje návštěvnosti, výše útraty
 • názorové spektrum provozovatelů & trendy chování návštěvníků/ konzumentů
 
2. Vývoj kategorií
 • dlouhodobé a krátkodobé trendy u jednotlivých kategorií a značek
 • brand mapping značek z pohledu spotřebitelů
 • akční nabídky na trhu, promo aktivity, reklama
 
3. Pozice distributorů lihovin na trhu
 • pozice distributorů v různých tříděních pohledů na trh
 • akční nabídky a promo aktivity distributorů
 • hodnocení kvality distributorů a jejich značek z pohledu provozoven
 • (reprezentace OZ, nabídka pro provozovny, aj.)
 
4. Profil distributora a jejich hlavních brandů
 • profil distributora na různých úrovních segmentech trhu (také
 • pozice na Československém trhu), v jednotlivých kategoriích apod.
 • pozice značek  v segmentech trhu dle nastavení distributora nebo DS Outlety aj.
 • efektivita aktivit - monitoring nabídky a visibility aktivit, hodnocení obchodního týmu, aj.

5. Vývoj Top značek v segmentu trendy ve spotřebě
 • re-segmentace značek dle konzumentů a jejich oblíbenosti a zvyklosti konzumace
 
6. Vývoj TOP značek ve vybraných kategoriích + NOVINKY NA TRHU, SPECIÁLNÍ NABÍDKY, PROMO AKCE
 
SLEDOVANÉ ATRIBUTY
 • sales volume/market size
 • numeric distribution, weighted distribution
 • volume market share
 • value market share
 • price /weighted, average, median/
 • share in handlers
 • co-occurence brands, distributors
 • exclusive position in outlets
 • house brand
 

ZÁKLADNÍ PILÍŘ pro definování velikosti a struktury trhu tj. počtu provozoven, typy podniků, regionální umístění.

INFORMACE Z AUDIT ON TRADE V KONTEXU

SEGMENTACE podniků:
V rámci monitoringu sledujeme kompletní deskripci podniků a segmentujeme je:
postavení kategorie v rámci jiných komodit na trhu
umístění provozoven, velikost provozoven
cenová úroveň podniků dle nápojů a jídla
návštěvnost, útrata hostů
profil hostů (pohlaví, loajalita, podíl zahraničních hostů aj.)
hlavní příležitosti k návštěvě podniků
vybavení podniků, zajištění služeb a další atributy
 

Sledování INSIGHT hosta, návštěvníka a jeho chování, zvyklostí, příležitostí k návštěvám provozoven, útrata a efektivita komunikace.

Registrace, vizualizace, promo aktivity dodavatelů, provozoven na trhu. Jejich podpora návštěvnosti, zvyšování útraty, loajality hostů apod

Hodnocení kvality práce obchodních tymů, prezentace značky a novinek přes zástupce apod

Celosvětové benchmark hodnocení hodnoty značek/ distributorů/ očima hostů/personálu/provozovatelů.

Obsah je tvořen aktuálními požadavky klientů +tématy DS

Řešeno Ad hoc na míru

MONITORING CEN V ON TRADE v hlavních kategoriích komodit na úrovni SKU.

V rámci tohoto projektu sledujeme „na míru“ definované požadavky zadavatelů na trhu On i Off trade. Řešeno Ad hoc na míru.

Hodnocení značek dle nastavených atributů (obliba, kombinace s jinými nápoji, visibilita, apod.)

Hodnocení provozovateli podniků předchozí rok a jejich očekávání pro další + aktuální témata k vývoji trhu, jejich aktivit, komunikace se zákazníky, preference dodavatelů, apod.
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 1438x | Datum: 26.03.2018