Karta anketára


KARTA ANKETÁRA

 
KONTAKTNÉ ÚDAJE
                  
Titul:


Meno:


Priezvisko:


Dátum narodenia:


ADRESA:

Ulica a č.p.:
 

Mesto:


PSČ:


Je adresa pre zasielanie korešpondencie totožná ako adresa bydliska?
Áno
 Nie

Pokial nie, uveďte adresu pre zasielanie korešpondencie vrátane PSČ:

Ulica a č.p.:
 

Mesto:


PSČ:

 
Povinný údaj!
E-mail:

 
Povinný údaj!
Telefón/mobil:

 

Skype účet:


Aký je Váš sociálny štatút?

Zamestnaný ⇒ Aké je Vaše terajšie zamestnanie?:
Študent
Dôchodca
Materská dovolenka
Inak⇒ Uveďte konkrétne


Ak ste zamestnaný(á), aké máte rozloženie pracovnej doby?

Ranná
Popoludňajšia
Nočná
Iné ⇒ Ako"inak" máte rozloženú pracovnú dobu?
 Ste držiteľom živnostenského listu?

Áno ⇒ Pre akú oblasť podnikanie máte živnostenský list?
Nie

 
PRÁCA ANKETÁRA:

Máte už nejaké skúsenosti s prácou anketára?


Áno → Popíšte nám, prosím, podrobnejšie svoje skúsenosti s prácou anketára. Na akých prieskumoch ste pracoval/a?Nie

Na ktorých výskumoch by ste chcel(a) s nami spolupracovať?

Na ulici
V domácnostiach
Vo firmách
V gastrozariadeniach (reštauracie, kavárny, bary, krčmy, atď.)
Mystery ShoppingV ktorých mestách, okrem svojho bydliska, ste ochotný dotazovať? (vypíšte, prosím, menovite všetky mestá)
Odkiaľ ste sa o našej firme dozvedel(a)? 
Môžete pre svoju prácu používať vlastný notebook?

Áno
Nie

Môžete pre svoju prácu používať osobný počítač s pripojením k internetu?

Áno
 Nie


 
Máte možnosť využiť vlastnú tlačiareň na tlač materiálov?

Áno
Nie
 

 
Máte možnosť využiť k svojej práci osobný automobil?

Áno
Nie
 

Priestor pre Vaše poznámky:

 

Súhlasím, aby spoločnost Data Servis - informace, s. r. o. so sídlom na adrese J. Milca 11, Žilina, zpracovala a uchovala vo svojej databázi všetky mnou poskytnuté osobné údaje za účelom zamestnania. Data poskytujem na dobu neurčitú, do mojho odvolania písomnou formou.

Súhlasím 

Sdílet:

Autor: Dagmar Michalcová | Počet přečtení: 1643x | Datum: 01.03.2015