For English:
Data Servis - informace s.r.o. 10.2.2021

JÍDLO MIMO DOMOV V ROCE 2021
ON TRADE

Stojíme na začátku nové éry On Trade, na kterém přežije pouze ten, kdo se bude umět flexibilně přizpůsobit měnícímu se trhu.
 
Jaké dnes připravovat prodejní aktivity, aby pomohly podnikům a zároveň se vyplatily dodavatelům? Provozovny očekávají finanční podporu i vstřícné nabídky ze strany dodavatelů. Ale jde pomoc opravdu všem podnikům?
 
 

HOSTÉ ZTRÁCEJÍ DŮVOD CHODIT DO ON TRADE

Návštěvníci podniků začínají být více pohodlní.
Přesun k domácímu nebo „garážovému“ setkávání rychle nahradil zavřený On trade. A čím to déle trvá, tím se u bývalých pravidelných hostů snižuje ochota i důvod do restaurace a hospody jít. Toto zásadně bude ovlivňovat spotřebu a celkové tržby v On trade, hlavně nápojové kategorie.


JÍDLO ZACHRAŇUJE ON TRADE

Malým vítězem je v tuto chvíli jídlo. Oproti nápojům je to kategorie, která má pro zákazníky On Trade nejvyšší přidanou hodnotu. Ať už z časových důvodů nebo protože to jednoduše neumí, si jsou ochotni pro jídlo, které připraví profesionální kuchař, dojít k výdejnímu okénku nebo si jej nechávají přivézt. Nicméně ani zdaleka se jich v On Trade nestravuje tolik jako v období před Covidem.
 
Výpadky tržeb za polední menu.
Před covidem se pravidelně stravovalo v On trade 60% zaměstnanců. Nyní je to maximálně 20%, kteří si odnáší jídlo s sebou nebo si nechávají jídlo vozit z konkrétního podniku. Tento pokles je způsoben hlavně přesunem zaměstnanců na home office. Z domova nemají v dosahu nabídku oblíbených jídel nebo se stravují společně se členy rodiny, pro které je nutno vařit např. děti na distanční výuce. Za období březen – květen 2020, kdy došlo k rychlému a největšímu přechodu na home office byl výpadek v tržbách poledního menu téměř 2 mld. Kč.


NOVÁ STRUKTURA ON TRADE JÍDLU NAHRÁVÁ

Změny ve struktuře trhu On trade, které vidíme v prvních výsledcích aktuálního Censusu On trade, jsou pro spotřebu JÍDLA příznivé.
Dá se předpokládat, že stravování v On Trade bude rozděleno na několik segmentů např.
  • zážitkové jídlo,
  • běžné stravování ve formě poledních menu nebo večerních posezení a pak
  • rychlé jídlo nabízené ve fast foodech.

Zajít si na servírované jídlo bude hlavně do budoucna klíčová příležitost pro návštěvu podniků ze strany hostů. Na spotřebu jídla v on trade je přímo úměrně navázaná spotřeba nealko nápojů a piva, což vede dodavatele nápojů, aby hosty k návštěvnosti podniků podporovali a motivovali. V souvislosti s jídlem připravují bonusové combo nabídky: k jídlu nápoj za zvýhodněnou cenu apod.


PŮJDE VRÁTIT HOSTY ZPĚT DO RESTAURACÍ?

Lidé si stále více zvykají trávit čas bez návštěv gastronomických provozoven.
Proto jednou z aktivit, kterou bude potřeba do své podpory prodejů začlenit, bude připomenout Čechům  a Slovákům hezké chvíle, které v podnicích trávili. Připomenout jim důvody, proč by měli On trade opět navštěvovat - dát si dobré jídlo, které jim někdo připraví a naservíruje, pivo nebo drink s přáteli nebo posedět u perfektně připravené kávy.
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 

A CO S TÍM DÁLE:
JAK JE PŘIPRAVENÝ DATA SERVIS?
 
Ing. Marcela Šimková - ředitelka společnosti Data Servis - informace s.r.o. www.data-servis.eu
M: marcela.simkova@data-servis.eu           T: +420 603 412 021
Zdroj: agenturní průzkumy společnosti Data Servis - informace s.r.o., Audit On trade 2019 – 2020 Customer On trade květen - prosinec 2020 reprezentativní vzorek respondentů = pravidelných hostů On trade (restaurace, hospody, bary, kavárny, bistra aj.), dle regionů ČR a sociodemografického profilu.
 
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 1306x | Datum: 05.02.2021