HORECA: Jednorázové plasty a jejich omezení v 2021


Na základě legislativy EU vstoupí v roce 2021 v platnost Směrnice 2019/904, která byla přijata za účelem omezení plastového odpadu v mořích a oceánech, který ohrožuje ekosystémy, biodiverzitu a lidské zdraví. Směrnice je dalším krokem k podpoře cirkulární ekonomiky a mění Směrnici 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých plastových nákupních tašek, a tzv. balíčků k oběhovému hospodářství EU.
 
Co to znamená pro trh restaurací? Že nesmí používat žádné plastové výrobky na jednorázové použití! Všechny doposud používané krabičky na jídlo, brčka, kelímky, příbory musí být nahrazené výrobky z recyklovatelných plastů.
 

Jaké jsou současné postoje a informovanost hostů na trhu restaurací k šetření planety?


Zdroj: Data Servis - informace s.r.o. Customer On trade 2020
 
Je vidět, že dlouhodobá osvěta v této „plastové“ otázce dokáže měnit postoje hostů a přispívat také k jejich vyšší ohleduplnosti k přírodě. Jaké jsou jejich zkušenosti?
45% hostů již nahradilo některé výrobky z jednorázových plastů za vlastní nebo vratné obaly
 
Pozitivním příkladem je nejběžnější situace na trhu HORECA – Coffee Away.
Pro jaký obal by se zákazníci rozhodli, když si chtějí vzít kávu sebou?
45% zákazníků se rozhodlo vzít si kávu do vlastního obalu i přesto, že si mohli vybrat více pohodlný způsob běžného (12%) nebo ekologického kelímku (17%)
 

Zdroj: Data Servis - informace s.r.o. Customer On trade 2020
 

HORECA: Kávová sedlina a její využití

Podle dostupných studií je kávová sedlina jedna z nejlepších BIO surovin s největším potenciálem k opětovnému využití. O možnosti opětovného využití kávové sedliny je mezi hosty velmi nízké povědomí, jen 3 z 10 hostů již tuto informaci zaregistrovali. HoReCa je na 2.místě co se týká spotřeby kávy na trhu OOH (Out Of Home).
 
V případě dotazů nás kontaktujte:
 
 
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 523x | Datum: 14.10.2020