V tomto DNews jsme pro vás připravili aktuální informace pro Českou republiku: Informace k vývoji na slovenském trhu naleznete zde >>
ČÍSLA Z TRHU:
Zavírání podniků
a pokles návštěvnosti 
  HON NA ČARODĚJNICE:
Bary a kluby ...
poražení a bez pomoci
  PROGNÓZA:
Prognóza On Trade
do konce roku 2020
  TIPY:
Jakou pomoc potřebuje
On Trade po 2. restartu  
Zdroj: agenturní výzkumy Data Servis - informace s.r.o. Audit On trade 2019-2020, Customer On trade 2019-2020, Census On trade 


  ČÍSLA Z TRHU: Zavírání podniků a pokles návštěvnosti v ČR


 
 
Po 1. restartu On trade v červnu 2020 neotevřelo 5% podniků.
Na konci letošního roku očekáváme až 18% zavřených podniků.
 
Od počátku letošního roku do září poklesla návštěvnost v On Trade o 31%. Na trhu chybí útrata za 208 mil. návštěv, které se neuskutečnily.

Do podniků se nevrátili ani zahraniční turisté, kteří tvořili 10% návštěvníků.
 
 


  HON NA ČARODĚJNICE: Bary a kluby v ČR ... poražení a bez pomoci

   

Nejvíce zasaženým segmentem jsou Bary a Kluby, které se potýkají s nejpřísnějšími restrikcemi. Většina těchto podniků musela omezit provozní dobu a zavřít už ve 22hod (platné nařízení od září) a každému hostu zajistit jeho vlastní židli.

V důsledku všech omezení přišly Bary a Kluby na tržbách o 3 mld. Kč (od 1. restartu On Trade červen – září 2020)
 
Segment s negativním mediálním obrazem.
 • 30% návštěvníků barů a 45% návštěvníků klubů považuje tyto podniky za více rizikové, co se týká šíření Covidu.
 • Téměř polovina hostů barů a klubů omezila v září návštěvu těchto podniků.
 • Negativní postoj hostů k bezpečnosti barů a klubů podporuje také vytváření negativního mediálního obrazu těchto podniků u veřejnosti.
 
Více si můžete přečíst zde >>
 


  PROGNÓZA: Prognóza On Trade ČR na rok 2020

   
V dubnu jsme předpovídali pokles tržeb o 40% jako celkový dopad COVID-19 na trh On trade v roce 2020 ... zde >>

Nyní v říjnu se naše prognóza potvrdila. V případě, že se trh po ukončení nouzového stavu v listopadu otevře, dá se stále předpokládat celkový pokles tržeb okolo -40%.

Pokud by zůstal zavřený do konce roku, příjde On Trade o více než polovinu loňských celoročních tržeb.
 • Celý rok zajišťujeme kontinuální reporting On trade přímo v terénu, kde mapujeme reakce jednotlivých provozoven na daná nařízení. Jak se trh otevíral po 1. restartu zde >>.
 • Jsme v neustálém přímém kontaktu s provozovateli. Víme, jak hodnotí situaci a co jim pomáhá v přežití. Více zde >>
 • Hosté jako nejcennější deviza On trade.  Právě návštěvnost a útraty hostů rozhodují, kolik podniků přežije. Více zde >>
Díky našim dlouhodobým zkušenostem z jiných „krizových“ období umíme i tuto situaci promítnout v propočtech dopadů na celkovou spotřebu, tržby, návštěvnost. Obdobnou metodiku propočtu jsme aplikovali již v minulosti, kdy došlo k nepředvídaným událostem na trhu např. prohibice v ČR, povodně apod.
 
 


  TIPY: Jakou pomoc potřebuje český On Trade po 2. restartu 

   

VRÁTIT HOSTY DO PODNIKŮ !!!
 
 1. zajistit hygienickou bezpečnost hostů
 2. nabídnout hostům výhodné příležitosti k návštěvě podniků
 3. odměnit věrné hosty za opakované návštěvy
 
 
Podpora a vyjednávání o pomoci a záchraně trhu ze strany profesních a oborových asociací, dodavatelů
 
 1. kompenzace režijních nákladů např. Covid nájem
 2. mediální podpora české gastronomie a českého hotelnictví
 3. flexibilita dodavatelů s nabídkami finanční výpomoci např. oddálení splatnosti za zboží

V případě jakýchkoliv kontaktů nás neváhejte kontaktovat zde:
 
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 2173x | Datum: 20.10.2020