Data   Servis   servíruje   prognózu   dalšího   vývoje   trhu   On Trade  ČR

Pro informace o Slovensku, klikněte zde:

 
Dámy a pánové, ocitli jsme se v době, na kterou jsme nebyli připraveni a „za pochodu“ se učíme v této nové době žít. Gastronomické podniky jsou jednou z částí československé ekonomiky, kterou restrikce postihují nejvíce. Jaké budou celkové dopady na další vývoj tohoto trhu?      
 

Návštěvnost i útrata poklesne

S ohledem na obavy o své zdraví a ekonomické nestability, budou návštěvníci přicházet do podniků méně a méně i utrácet. Návštěvnost se může odvíjet  podle tří scénářů v závislosti na dni otevření podniků:

 

Jak podnikům pomoci

  1. nutnost státní pomoci pro pokrytí režijních/ provozních nákladů (mzdy+odvody, nájem, nespotřebované suroviny) v období zavření podniků
  2. prodej „přes okýnko/ sebou“
  3. delivery servis – efektivnější při combo nabídce
  4. zapojení do aplikací externího rozvozu
  5. aktivity hostů přes app a sociální sítě
  6. podpora české gastronomie a českého hotelnictví v médiích a na sociálních sítích
  7. flexibilita dodavatelů s nabídkou řešení pro gastronomii v době omezeného provozu a pak po restartu.

Feedback „Jak podpořit restart podniků po uvolnění zákazu“ připravujeme.
Prognóza návštěvnosti v On Trade ČR ve 2020

Úbytek podniků a změna struktury

V důsledku negativních ekonomických dopadů se nejen sníží počet podniků v Československu, ale dojde zároveň ke změně jejich struktury.

Globální ekonomická krize (2008-2010) uzavřela 10% podniků, Prohibice (2012) v ČR další 4%. Počet podniků, které již neotevřou poroste s délkou zákazu a může se jednat až o ¼ trhu, pokud zákaz bude trvat několik měsíců.
 

Jaký bude návrat návštěvníků:

Ve srovnání s obdobím před karanténou budou Češi navštěvovat podniky:
  81% stejně
    5%  častěji
  14% méně často

Jídlo a nápoje si budou Češi objednávat:
  90% stejně
    3% více
    7% méně

Útrata Čechů v gastro podnicích bude podle jejich očekávání:
  87% stejná
    4% vyšší
    9% nižší
 

Jak se změnily zvyky:

Pití piva: 85% návštěvníků, kteří pijí pivo, jej nyní nakupuje v obchodě a pije doma
  6% chodí do podniků, kde pivo čepují a prodávají přes okno

7 z 10 konzumentů piva (návštěvníků) potvrzuje, že nyní vypijí MÉNĚ piva, než když chodili do restaurací/hospod.
Polední menu: 35% pracuje stejně jako před nouzovým stavem tj. chodí nebo dojíždí do práce
     11% nechává vozit jídlo z konkrétního podniku
       9% chodí/jezdí do podniků pro jídlo, které prodávají přes okno
       2% objednávají dovoz jídla přes aplikace

34% pracuje z domova
     14% objednává dovoz jídla přes aplikace
       8% nechává vozit jídlo z konkrétního podniku
       2% chodí/jezdí do podniků pro jídlo, které prodávají přes okno
 

 

Novodobé služby

Po bleskovém zavření provozoven se některé z nich rozhodly nabídnout své služby novou formou a rozváží jídlo a nápoje až k zákazníkům domů. Zůstávají tak se svými hosty v kontaktu.
Ptali jsme se návštěvníků, zda se s takovou službou ve svém okolí setkali a  zda ji využili:

 

Znalost a využití rozvozu následujícího sortimentu mezi českými návštěvníky:

 
Jídlo Čepované pivo Káva Zákusky/ deserty Míchané drinky
69% zná 21% zná 12% zná 17% zná 6% zná
25% využilo 4% využilo 3% využilo 3% využilo 1% využilo
 
 
Zdroj informací: projekt Audit On trade, Customer On Trade společnosti Data Servis - informace s.r.o. 2008-2020 a další agenturní výzkumy v České republice a na Slovensku.

Všechna data jsou aktuální k dnešnímu dni 9.4.2020 a budou aktualizována dle dalšího vývoje trhu.

Pro dotazy nás kontaktujte zde:
 
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 2547x | Datum: 08.04.2020