Data Servis - informace s.r.o.
16.12.2020

Jaký bude Nový On trade 2021 pro čepované pivo?

Stojíme na začátku nové éry On Trade, kde přežije pouze ten, kdo se bude umět flexibilně přizpůsobit měnícím se požadavkům trhu. Jak dnes dělat prodejní aktivity, aby pomohly podnikům a zároveň se vyplatily dodavatelům? Vyčerpané a unavené provozovny očekávají finanční podporu i vstřícné nabídky ze strany dodavatelů, hlavně pivovarů.
 
     
    DO ON TRADE PŘICHÁZÍ MÉNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ ... PŘESTÁVAJÍ MÍT DŮVOD
Jen polovina hostů, která v době před covidem chodila do restaurací a hospod pravidelně, využila otevření trhu 3.12.2020, aby obratem On Trade navštívila. Ale i tito „skalní štamgasti“ uvádějí, že zřejmě budou v budoucnu gastro navštěvovat méně.

Negativní mediální obraz vytvořený každodenními zprávami, které nás informují o tom, že se hospody budou opět zavírat, kolik podniků zavřelo, kolik provozovatelů rebeluje nebo jaká jsou omezení při návštěvě, rozhodně ochotu hostů podniky navštívit nezvyšuje.
   
    Návštěvníci podniků začínají být více pohodlní, snižuje se u nich ochota a v podstatě mizí i důvod restauraci nebo hospodu vůbec navštívit.

Už to není to správné místo pro oblíbené „posezení s přáteli“, když musí jít domů v 8 hodin večer a nemohou sedět ve větší skupině.

 
   
    „Posezení s přáteli“ byla v době před covidem pro 64% hostů klíčová příležitost, proč On Trade navštívili. Nyní to jako důvod návštěvy uvedlo pouze 24% návštěvníků. Přitom se jedná o příležitost, která je nejvíce spojená s vysokou konzumací čepovaného piva.

Zábava (aktivní i pasivní) zcela zmizela z On trade a zůstaly v podstatě jen příležitosti zajít na pivo, jídlo a nebo posedět u kávy.
   
     
 
     
    SPOTŘEBA ČEPOVANÉHO PIVA V ON TRADE KLESÁ
Již v září, po hlavní sezóně, uvedlo 73% hostů, že pije v restauracích a hospodách méně piva. Na podzim k tomu měli příležitost pouze dva říjnové týdny a v prosinci jeden týden. Od počátku roku do září tj. za 9 měsíců poklesla spotřeba piva v On trade o téměř 40% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
   
     
 
     
    ZMĚNY VE STRUKTUŘE TRHU ČEPOVANÉMU PIVU NENAHRÁVAJÍ
Ani změny ve struktuře trhu On trade, které vidíme v prvních výsledcích aktuálního Censusu On trade, nejsou pro spotřebu piva příznivé.
Nejvíce se na pivo chodilo do restaurací střední a nižší cenové úrovně a do hospod, kterých na trhu nyní ubývá a oproti tomu se ve struktuře zvyšuje zastoupení podniků, kde již pivo není na prvním místě (kavárny, fast food, street food).
   
     
 
     
    PŘESTÁVÁ BÝT ON TRADE DOMÉNOU ČEPOVANÉHO PIVA?
Téměř 40% hostů omezuje návštěvy nebo zcela přestává do podniků chodit, když jejich otevírací doba končí ve 20hod. 69% návštěvníků považuje tzv. „domácí setkání“ za částečnou nebo i úplnou náhradu návštěv restaurací, hospod, kaváren a barů!!!
Velkoobchody hlásí několikanásobně vyšší prodej KEGů koncovým zákazníkům a půjčování zařízení na čepování vzkvétá. Mezi vánočními dárky najde řada pivařů vlastní domácí pípu.
Všechny tyto faktory zásadně ovlivňují spotřebu piva v On trade a přesouvají ji do domácího prostředí nebo spíše do garáží, kutlochů, zateplených pergol a sklepů.
   
     
 
 
  A CO S TÍM DÁLE?  
  Jednou z aktivit, kterou bude potřeba do své podpory prodejů začlenit, bude připomenout Čechům hezké chvíle, které v podnicích trávili.
Připomenout jim důvody, proč by měli On trade navštívit a dát si třeba to čepované pivo s přáteli právě tam.

Protože bez návštěvníků žádný On Trade nebude a spolu s ním zmizí možnost pracovat se značkou přímo v místě prodeje, možnost ovlivňovat postoj zákazníků, příležitost ochutnat novinku.
 
 
   JAKÉ INFORMACE BUDOU NA NOVÉM ON TRADE ZAPOTŘEBÍ:  
  • operativní reporting musí doplňovat adhoc analýzy v souvislostech a kontextu s děním na trhu a aktivit konkurentů
 
  • agilita informací a data driven pro krátkodobé plánování a vyhodnocení aktivit
 
  • rychlé a flexibilní analýzy změn trendů v mikro-segmentech pro strategické uvažování, co s tím můžeme udělat jak využít nové příležitostí, které vznikají na trhu

 
 
  AKČNÍ KROKY, KTERÝMI JE POTŘEBA ZAČÍT:  
  1.       2.       3.  

 
  provést komplexní audit portfolia tj. každého podniku v portfoliu dle výkonnosti a stanovit budoucí potenciál podniku (lokalita a umístění, podíl štamgastů, cenová úroveň, komunikace podniku a jeho výjimečnost apod.)           benchmarkem s konkurencí srovnat výkonnost a potenciál svého portfolia podniků v rámci lokality a segmentů a definovat proč jsme lepší než konkurence, co nám funguje
 
          kontinuálně začít sledovat změny v chování a preference konzumace nápojů u návštěvníků pro cílenější mix portfolia značek
 
   
                     
   
 
 
JAK JE PŘIPRAVENÝ DATA SERVIS?
Finišujeme s Census On trade, abychom v průzkumech zohlednili všechny změny ve struktuře trhu (regiony, typy podniků, cenové úrovně) a věděli, kolik bude skutečně otevřených podniků a od kdy.
    Správné nastavení reprezentativnosti vzorku nám umožňuje sledovat dění trhu jako celku, ale také v rámci mikro-segmentů, které vykazují shodné trendy vývoje a výkonností pro jednotlivé kategorie a produkty. K tomu využíváme také kombinaci fixního a variabilního panelu, tzn. nejen pevně určených podniků ve vzorku, ale také rotujících podniků. Tento mix ve vzorku nám poskytuje neustálý přehled o celkovém trhu nejen jeho pevně vybrané části.

Rozšiřujeme projekt Audit On trade, který dlouhodobě monitoruje kompletní trh, o pravidelný průzkum návštěvníků Customer On trade.
    Zaměřujeme se na rozhodování a změny zvyklostí hostů při utrácení v On trade, co konzumují, co kombinují a za co utrácejí. Vývoj návštěvnosti, struktura hostů v podnicích, jejich frekvence a detail objednávky a spotřeby ukáže směr pro plánování prodejních aktivit a visibility značek.

Analyzujeme, co stojí za úspěchem podniků jako benchmark pro porovnání konkrétních podniků.
    Jedině detailní popis profilu podniku a terénní identifikace v čem je jejich výjimečnost a úspěšnost mohou zaručit kvalitní feedback z dění na trhu.

U nás známe každou značku na trhu až po detail SKU a máme perfektně zmapované portfolia všech dodavatelů. Toto nám umožňuje proměňovat data na informace k využití!!!
 
     
    Co říct závěrem? Asi se všichni shodneme na tom, že vstupujeme do neznáme budoucnosti. Výhodou je, že máme z minulosti řadu znalostí a zkušeností o tom, jak se trh měnil a co fungovalo v době poklesu i růstu. Můžeme se opřít o dlouhodobá fakta a využít je pro vás a vaši orientaci tím správným směrem. Jsme neustále v kontaktu s realitou, co se děje v terénu, co se mění ve zvyklostech hostů a jaké očekávání mají provozovatelé.
Vytěžujeme pro vás z informací užitek a hodnotu, aby se Vaše investice do monitoringu On trade vyplatila.
   
     
 

Ing. Marcela Šimková - ředitelka společnosti Data Servis - informace s.r.o. www.data-servis.eu
M: marcela.simkova@data-servis.eu           T: +420 603 412 021
Zdroj: agenturní průzkumy společnosti Data Servis - informace s.r.o., Audit On trade 2019 – 2020 Customer On trade květen - prosinec 2020 reprezentativní vzorek respondentů = pravidelných hostů On trade (restaurace, hospody, bary, kavárny, bistra aj.), dle regionů ČR a sociodemografického profilu.
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 1776x | Datum: 16.12.2020