For English:
Data Servis - informace s.r.o.

12.1.2021

Jaký bude nový On trade 2021 pro Nealko nápoje?

Stojíme na začátku nové éry On Trade, na kterém přežije pouze ten, kdo se bude umět flexibilně přizpůsobit měnícímu se trhu. Jaké dnes připravovat prodejní aktivity, aby pomohly podnikům a zároveň se vyplatily dodavatelům? Provozovny očekávají finanční podporu i vstřícné nabídky ze strany dodavatelů. Ale jde pomoct opravdu všem podnikům?
     
    HOSTÉ ZTRÁCEJÍ DŮVOD PROČ CHODIT DO ON TRADE
Návštěvníci podniků začínají být více pohodlní, snižuje se u nich ochota a v podstatě mizí i důvod restauraci nebo hospodu vůbec navštívit.

Toto zásadně ovlivňuje spotřebu všech nápojů v On trade. Spotřeba především piva a lihovin se přesouvá do domácího prostředí nebo spíše do garáží, kutlochů, zateplených pergol a sklepů.

„Posezení s přáteli“ byla v době před covidem pro 64% hostů klíčová příležitost, proč On Trade navštívili. Nyní to jako důvod návštěvy uvedlo pouze 24% návštěvníků

Zábava (aktivní i pasivní) zcela zmizela z On trade a zůstaly v podstatě jen příležitostí: zajít na pivo, jídlo nebo posedět u kávy, když je trh otevřený.
   
    Klíčová příležitost pro spotřebu nealka v On trade je ve spojení s jídlem. Jen 32% hostů tuto příležitost využilo při krátkém otevření v prosinci 2020.

Spotřeba nealko nápojů je přímo závislá na příležitosti „jít se najíst“ do restaurace nebo fast foodu. Je nutno využít této příležitosti pro spotřebu nealko nápojů v On trade, mnoho jiných nyní není.
   
    Výpadek spotřeby nealka v rámci poledního menu.
V rámci práce (když jsou na home office nebo pracují mimo domov) si maximálně 20% lidí odnáší jídlo s sebou nebo si nechávají jídlo vozit z konkrétní provozovny. Ve srovnání s tím, kolik lidí se v období před Covidem pravidelně v provozovnách stravovalo, dnes zůstal věrný jen každý třetí.
   
     

     
    SPOTŘEBA NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ V ON TRADE KLESÁ
Více než polovina hostů uvedla, že si loni v restauracích a hospodách objednala méně nealko nápojů. Během roku k tomu měli příležitost jen 31 týdnů, kdy byl On trade zcela otevřený!!!
   
    V 2020 poklesla spotřeba nealko nápojů v On trade o více než 50% ve srovnání s předchozím rokem. Největší pokles nastal v provozovnách významných pro čepované nealko nápoje - My Pub (hospody) a Active outlet.

Srovnání změn v kategorií NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE letní sezóna  2020/2019:
  • pokles tržeb soft drinks v letní sezóně o téměř 10%
  • snížení počtu značek na provozovnu (redukce nabídky)
  • čepované nealko „lehce“ ztratilo v podílu spotřeby
  • největší pokles ve spotřebě byl v Praze, která se blíží k průměru ostatních regionů
  • Loosers: kategorie neochucené VODY
     
     

     
    ZMĚNY VE STRUKTUŘE TRHU ON TRADE NEALKO NÁPOJŮM MÍRNĚ NAHRÁVAJÍ
Změny ve struktuře trhu On trade, které vidíme v prvních výsledcích aktuálního Censusu On trade, jsou pro spotřebu NEALKO NÁPOKŮ příznivé i nepříznivé, záleží na příležitostech návštěv.

Největší spotřebu má nealko v kombinaci s jídlem a lihovinami. Jídlo může udržet životaschopnost On trade i v budoucnu, zde se právě nabízí možnost využití této kombinace pro nabídku nealka dle typu zaměření podniku a nabídky jídla.

Naopak spotřeba ve spojení s lihovinami má nyní stopku, protože podniky (Night Life, Bary, Cluby) jsou nejvíce zasažené restrikcemi. Téměř 80% těchto podniků zasáhlo omezení otevírací doby do 22hod. (září 2020) a většina nemohla vůbec fungovat, když byla zavíračka v 20hod. Roční výpadek v tržbách v tomto segmentu je téměř 20mld. CZK.
   
     

     
    PŮJDE VRÁTIT HOSTY ZPĚT DO RESTAURACÍ A BARŮ?
7 z 10 návštěvníků považuje tzv. „domácí setkání“ za částečnou nebo i úplnou náhradu návštěv restaurací, hospod, kaváren a barů!!!
Prodejci hlásí několikanásobně vyšší prodej pivních KEGů koncovým zákazníkům,  prodeje větších láhví alkoholu za přijatelnou cenu pro domácí spotřebu a masivní prodeje sudového vína. Ale nedochází k větší spotřebě resp. nákupům nealko nápojů než je obvyklé.
   
     
 
 
  A CO S TÍM DÁLE?  
  Proto jednou z aktivit, kterou bude potřeba do své podpory prodejů začlenit, bude připomenout Čechům hezké chvíle, které v podnicích trávili.
Připomenout jim důvody, proč by měli On trade opět navštěvovat a dát si drink s přáteli.

Protože bez návštěvníků žádný On Trade nebude a spolu s ním zmizí možnost pracovat se značkou přímo v místě prodeje, možnost ovlivňovat postoj zákazníků, příležitost ochutnat novinku.
 
 
   JAKÉ INFORMACE BUDOU NA NOVÉM ON TRADE ZAPOTŘEBÍ:  
  • operativní reporting musí doplňovat adhoc analýzy k dění na trhu a konkurence
 
  • agilita informací a data driven pro krátkodobé plánování a okamžité vyhodnocení aktivit
 
  • rychlé a flexibilní analýzy změn trendů v mikro-segmentech pro strategické uvažování, jak využít nové příležitostí, které vznikají na trhu

 
 
  AKČNÍ KROKY, KTERÝMI JE POTŘEBA ZAČÍT:  
  1.       2.       3.  

 
  provést komplexní audit portfolia tj. každého podniku v portfoliu dle výkonnosti a stanovit budoucí potenciál podniku (lokalita a umístění, podíl štamgastů, cenová úroveň, komunikace podniku a jeho výjimečnost apod)           benchmarkem srovnat výkonnost a potenciál svého portfolia podniků v rámci segmentů a definovat proč jsme lepší než konkurence, co nám funguje

 
          kontinuálně začít sledovat změny v chování a preference konzumace nápojů u návštěvníků pro cílenější mix portfolia značek
 
   
                     
   
 
 
JAK JE PŘIPRAVENÝ DATA SERVIS?
Finišujeme s Census On trade, abychom v průzkumech zohlednili všechny změny ve struktuře trhu (regiony, typy podniků, cenové úrovně) a věděli, kolik bude skutečně otevřených podniků a od kdy.
    Správné nastavení reprezentativnosti vzorku nám umožňuje sledovat dění trhu jako celku, ale také v rámci mikro-segmentů, které vykazují shodné trendy vývoje a výkonností pro jednotlivé kategorie a produkty. K tomu využíváme také kombinaci fixního a variabilního panelu, tzn. nejen pevně určených podniků ve vzorku, ale také rotujících podniků. Tento mix ve vzorku nám poskytuje neustálý přehled o celkovém trhu nejen jeho pevně vybrané části.

Rozšiřujeme projekt Audit On trade, který dlouhodobě monitoruje kompletní trh, o pravidelný průzkum návštěvníků Customer On trade.
    Zaměřujeme se na rozhodování a změny zvyklostí hostů při utrácení v On trade, co konzumují, co kombinují a za co utrácejí. Vývoj návštěvnosti, struktura hostů v podnicích, jejich frekvence a detail objednávky a spotřeby ukáže směr pro plánování prodejních aktivit a visibility značek.

Analyzujeme, co stojí za úspěchem podniků jako benchmark pro porovnání konkrétních podniků.
    Jedině detailní popis profilu podniku a terénní identifikace v čem je jejich výjimečnost a úspěšnost mohou zaručit kvalitní feedback z dění na trhu.

 
     
    Co říct závěrem? Asi se všichni shodneme na tom, že vstupujeme do neznáme budoucnosti. Výhodou je, že máme z minulosti řadu znalostí a zkušeností o tom, jak se trh měnil a co fungovalo v době poklesu i růstu. Můžeme se opřít o dlouhodobá fakta a využít je pro vás a vaši orientaci tím správným směrem. Jsme neustále v kontaktu s realitou, co se děje v terénu, co se mění ve zvyklostech hostů a jaké očekávání mají provozovatelé.
Vytěžujeme pro vás z informací užitek a hodnotu, aby se Vaše investice do monitoringu On trade vyplatila.
   
     
 

Ing. Marcela Šimková - ředitelka společnosti Data Servis - informace s.r.o. www.data-servis.eu
M: marcela.simkova@data-servis.eu           T: +420 603 412 021
Zdroj: agenturní průzkumy společnosti Data Servis - informace s.r.o., Audit On trade 2019 – 2020 Customer On trade květen - prosinec 2020 reprezentativní vzorek respondentů = pravidelných hostů On trade (restaurace, hospody, bary, kavárny, bistra aj.), dle regionů ČR a sociodemografického profilu.
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 1249x | Datum: 10.01.2021