Narastá význam kvalitatívneho prieskumu? Ak áno, v akých prípadoch, prípadne skúmaných oblastiach? Aké sú možnosti jeho automatizácie?

 
Rozhodně vidíme růst zájmu o kvalitativní průzkum a vychází to z potřeb lépe porozumět a pochopit výsledky a hlavně je správně aplikovat do budoucích aktivit.
 
Kvantitativní průzkum je dnes velmi oblíbený a rozšířený. Každý jej dokáže rychle a levně zrealizovat přes online nebo call centrum, ale výsledky odpovídají jen na otázku KOLIK? Jak často? Jaké množství? Jaká je spotřeba?

Kvantitativní výzkum sleduje minulosti a přítomnost, co se děje a jak to probíhá. Dostaváme z něho mnoho měřitelných dat, číselných řad, opakované chronologické výstupy apod. Jenže co se všemi těmito kvanty čísel, které zpracuje automat? Které informace jsou relevantní a které jen indikativní nebo informační? Jejich přínos je v rychlém a jednorázovém použití.
 
Kvalitativní průzkumy jsou „těžší“ na přípravu, realizaci, rekrutaci vhodných respondentů, časově náročnější a také dražší, ale dokáží odkrýt pravou podstatu současného stavu mysli a budoucích požadavků spotřebitelů, zákazníků, zaměstnanců v různých generačních profilech.
Odpovídají na otázku PROČ? Z jakého důvodu? Co je motivací? Jaké jsou názory? Vlivy na hodnocení a postoje?
Sleduje minulost, přítomnost, ale i budoucnost a jak se bude měnit v čase respondent v postojích, motivech a rozhodování. Pořízení a zpracování kvalitativních dat a jejich interpretace je již práce vysoce odborná a bez zkušeností a znalosti problematiky se nedá provést. A právě zde vidíme častější potřeby ze strany klientů, ať najdeme odpovědi na otázku PROČ? A jak vysledky správně chápat a aplikovat?

Právě zde vidíme posun v potřebách zadavatelů průzkumu, kdy chtějí od agentury více než jen report s grafy a tabulkami, ale partnera, který ohlídá „zvenku“ správnost jejich komunikace, aktivit, inovací apod.

Publikováno v časopise Marketingový Výskum SK
 

Sdílet:

Autor: Zdeňka Strakulová | Počet přečtení: 700x | Datum: 06.03.2020