Práce tazatele - Odpovědi na možné otázkyDobrý den dámy a pánové,

tyto stránky jsou připraveny pro Vás, které zaujal inzerát na Tazatele. Jejich účelem je Vám odpovědět na možné otázky, které by Vás v souvislosti s touto prací zajímaly. Pokud zde nějakou odpověď nenaleznete, neváhejte kontaktovat některou z našich koordinátorek - kontakty jsou uvedeny ve spodní části těchto stránek.

Pracovně právní vztah?

Tato práce je na vedlejší pracovní poměr. Můžete pracovat buď na Dohodu o provedení práce nebo na Smlouvu o dílo pokud máte živnostenský list na "zprostředkování služeb nebo marketing".

Již při podpisu Smlouvy o dílo je nutné doložit kopii živnostenského listu.

Co obnáší tato práce - práce tazatele?

Jedná se o dotazování v gastrozařízeních tzn. restaurace, vinárny, kavárny ..., kde budete dotazníky vyplňovat s provozním pracovníkem, to znamená např. s majitelem, vedoucím provozovny, provozním, vrchním číšníkem.

Na co se ptáme v dotazníku?

Do dotazníku je potřeba vyplnit nabídku alkoholických, nealkoholických nápojů, piva, vína, kávy, čaje, jejich měrné jednotky, ceny a spotřeby. Ve dvou etapách v roce sledujeme nabídku cigaret. Samozřejmě součástí dotazníků jsou i profilační údaje, např. odhad procentního rozdělení tržeb, vybavení provozovny, složení hostů ... V dotazníku je nutné vyplnit i identifikační údaje (název provozovny, jméno, příjmení a telefonní číslo respondenta), které však slouží pouze pro kontrolu práce tazatele.

Může tyto dotazníky dělat student střední školy?

Tazatelem může být i student střední školy. Jednou z podmínek pro práci tazatele je ale plnoletost. Avšak vzhledem k prostředí, ve kterém se tazatel pohybuje, doporučujeme tuto práci zájemcům starším 21ti let.

Jak dlouho trvá vyplnění jednoho dotazníku?

V průměru 1 hodinu, ale začínajícím tazatelům může práce trvat déle. Doporučujeme, aby začínající tazatel vyplnil několik prvních dotazníků v prostředí, které zná, např. v provozovně, kterou běžně navštěvuje, anebo kde pracuje někdo z jeho známých.

Jak dotazníky získám? Poštou?

Před započetím práce na každém novém projektu = výzkumu se zúčastníte osobního školení, které je pro tuto práci nutné. Na tomto školení také dostanete dotazníky, dárky pro respondenty a další pracovní materiály. Při další práci stejného typu v tomtéž roce Vám již budou dotazníky doručeny poštou.
V současné době připravujeme v této oblasti změny, kde první proškolení tazatele bude probíhat elektronickou formou.

Na školení musím přijet za Vámi do Ostravy? Ve kterých městěch probíhá školení?

Ne nemusíte, školení probíhá ve více městech: Ostrava, Brno, České Budějovice, Pardubice, Hradec Králové, Praha, Plzeň, Teplice. Ve kterém městě se školení konkrétně zúčastníte záleží na domluvě.

Do té doby, než zavedeme elektronické školení, bude probíhat školení ve větších městech ČR, a to v Ostravě, Brně, Českých Budějovicích, Pardubicích, Hradci Králové, Praze, Plzeni, Teplicích. Dále může školení probíhat i ve větších městech regionu, ve kterém bude probíhat nábor tazatelů (Jihlava, Zlín, Liberec, Mladá Boleslav).

Budu za školení něco platit?

Za školení se neplatí nic, naopak pokud práci uděláte/úspěšně ukončíte, bude Vám cesta na školení a ze školení proplacena.
K proúčtování cesty je potřebné si ponechat jízdenky (vlakové, autobusové).

Jak dlouho školení trvá?

Školení trvá asi 1,5 hodiny.

Jak je práce placena: od hodin nebo za dotazník?

Cena je stanovena za dotazník. Základní cena je 160,- Kč/dotazník. Tato cena se dále navyšuje podle splněných podmínek - další bonusy (razítka, pevné adresy, dlouhodobá spolupráce).

Pokud s námi tazatel spolupracuje na více projektech, dochází ke zhodnocení jeho odměny podle níže uvedeného systému.
- při spolupráci na 4 a více projektech = výzkumech: navýšení odměny o 7 %
- při spolupráci na 7 a více projektech = výzkumech: navýšení odměny o 15 %

Odměna bude zdaněna podle platných zákonů o Dani z příjmu.

Kdy dostanu peníze po ukončení práce?

Výplatní termíny jsou vždy k 10. dni v měsíci.
Pokud práci uděláte např. do 10. 1. 2014, peníze na účtu budete mít 10. 2. 2014.
Pokud práci uděláte např. od 11. 1. – 10. 2. 2014, peníze budete mít na účtu 10.3.2014.

Kolik dotazníků můžu v jednom měsíci dostat, kdy dostanu první práci?

Zadání první práce závisí na tom, zda můžete pracovat ve městech, která jsme uvedli v inzerátu. Pokud bude pro dané město více zájemců, vybíráme pro nás nejvhodnějšího kandidáta z kritérií, uvedených v Kartě tazatele.

První zkušební práci tazatel provádí v menším rozsahu - maximálně 4 dotazníky. Pokud práce bude v pořádku, v další etapě je možno domluvit se na větším počtu dotazníků. Také záleží i na tom, zda můžete dotazníky vyplňovat jen ve svém městě nebo můžete vyjet i do svého okolí.

Proplácíte i cestovné do jiného města, pokud ano, v jaké výši?

Na jeden výjezd do jiného města je nutné vyplnit čtyři dotazníky. V tomto případě proplácíme náhrady ve výši veřejné hromadné dopravy (vlak, autobus). Pokud použijete tuto dopravu, musíte při vyúčtování doložit cestovní doklad. Pokud použijete své osobní vozidlo, cestovní doklady přiložit nemůžete, ale výši cestovného dohledáte na internetu na stránkách ww.idos.cz. Při náročnějších projektech se s Vámi koordinátor projektu na náhradách domluví individuálně.

I v této oblasti však v nejbližší době připravujeme změny.

Co musím udělat, pokud mám zájem o tuto práci?

Pokud splňujete podmínku plnoletosti, jste komunikativní, spolehlivý, zodpovědný, precizní a máte chuť pracovat, pak jste vhodným uchazečem o práci tazatele. V tomto případě stačí vyplnit KARTU TAZATELE. Na základě této karty si Vás zavedeme do naší databáze tazatelů a jakmile bude vhodná práce pro Vás, budeme Vás kontaktovat telefonicky anebo prostřednictvím e-mailu.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše koordinátorky:
Alena Ivanková: alena.ivankova@data-servis.eu
Monika Drongová:monika.drongova@data-servis.eu
Alena Jachová:alena.jachova@data-servis.eu
 
 

Sdílet:

Autor: Dagmar Michalcová | Počet přečtení: 649x | Datum: 01.03.2015