Práca anketára – Odpovede na možné otázkyDobrý deň dámy a páni,

tieto stránky sú pripravené pre Vás, ktoré zaujal inzerát na Anketára. Ich účelom je Vám odpovedať na možné otázky, ktoré by Vás v súvislosti s touto prácou zaujímali. Pokiaľ tu nejakú odpoveď nenájdete, neváhejte kontaktovať niektorú z našich koordinátoriek - kontakty sú uvedené v spondej časti tejto stránky.

Pracovno právny vzťah?

Tato práca je možná formou tzv. príležitostného príjmu. Spolupráca je založená buď  Registráciou v DS Anketa (www.dsanketa.sk) alebo na Zmluvu o dielo pokiaľ máte živnostenský list na"sprostredkovanie služieb alebo marketing".

Už pri podpise Zmluvy o dielo je nutné doložiť kópiu živnostenského listu.


Čo obnáša táto práca - práca anketára?


Realizujeme rozsiahle a pravidelné výskumy:
  • kontroly práce obchodných zástupcov v hypermarketoch, samoobsluhách, pultových predajniach 
  • kontroly značiek vo vybraných prevádzkach
  • mystery shopping
  • dopytovanie prevádzkových pracovníkov v gastrozariadeniach tzn. reštaurácie, vinárne, kaviarne

Dbáme na vysokou kvalitu zberu dát, spoľahliví a starostliví anketári môžu mať u nás zaistený pravidelný prísun práce.

Môže tieto dotazníky robiť študent strednej školy?

Anketárom môže byť i študent strednej školy. Jednou z podmienok pre prácu anketára je ale plnoletosť. Po splnení tieto základnej podmienky uvítame v radách našich anketárov každého spoľahlivého, komunikatívneho a flexibilného človeka, ktorý je priaznivo naklonený marketingovým výskumom a chce sa na nich týmto spôsobom podieľať.

Aká je odmena za dotazník a ako dlho trvá vyplnenie jedného dotazníka?

Každý výskum je jedinečný. Preto sú také tieto záležitosti odstupňované podľa náročnosti projektu, obtiažnosti hľadania respondentov do prieskumu, dĺžky zberu dát atď….

Začínajúcim anketárom môže práca trvať dlhšie. Naše projekty sú pravidelné a dlhodobé. Pri kvalitnej spolupráci máte možnosť platového rastu v podobe pravidelných príplatkov k odmenám za dotazníky.

Ako dotazníky získam? Poštou?

Pred začatím práce na každom novom projekte = výskume sa zúčastním osobného školenia, ktoré je dôležité nielen pre vykonávanie tejto práce, ale také pre vzájomné zoznámenie. V prieskumoch používame 2 základné formy vypĺňania dotazníkov.
  • V prvej rade sú to dotazníky On line, ktoré sa vypĺňajú do notebooka alebo tabletu. V tomto prípade Vám dotazníky aj všetky ostatné materiály k prieskumu predáme elektronickou cestou.
  • Niektoré prieskumy sa vypĺňajú stále do papierových dotazníkov, ktoré Vám pošleme poštou spolu s potrebnými materiálmi pre prácu.

Na školenie musím prísť za Vami do Ostravy, Žiliny? V ktorých mestách prebieha školenie?

Nie nemusíte, školenie prebieha vo viacerých mestách: Žilina,Prešov,Poprad,Košice,Nitra,Nové Zámky,Bratislava,v KTOROM MESTE SA ŠKOLENIA ZÚČASTNÍTE ZÁLEŽÍ NA DOHODE.

Budem za školenie niečo platiť?

Za školenie sa neplatí nič, naopak pokiaľ prácu spravíte/úspešne ukončíte, bude Vám cesta na školenie a zo školenia preplatená. K preúčtovaniu cesty je potrebné si ponechať cestovné lístky (vlakové, autobusové).

Koľko dotazníkov môžem v jednom mesiaci dostať, kedy dostanem prvú prácu?

Prvú skúšobnú prácu anketár robí v menšom rozsahu - maximálne 4 dotazníky. Pokiaľ bude práca v poriadku, v ďalšej etape je možné sa dohodnúť na väčšom počte dotazníkov. Pokiaľ bude pre dané mesto viac záujemcov, vyberáme pre nás najvhodnejšieho kandidáta z kritérií uvedených v Karte anketára.

Čo musím urobiť,pokiaľ mám záujem o túto prácu?

Pokiaľ splňujete podmienku plnoletosti, ste komunikatívny, spoľahlivý, zodpovedný, precízný a máte chuť pracovať,potom ste vhodným uchádzačom o prácu anketára. V tomto prípade stačí vyplniť KARTU ANKETÁRA. Na základe tejto karty si Vás zavedieme do našej databáze anketárov a keď bude vhodná práca pre Vás, budeme Vás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše koordinátorky:
Alena Ivanková: alena.ivankova@data-servis.eu
Monika Drongová:monika.drongova@data-servis.eu
Alena Jachová: alena.jachova@data-servis.eu
 

Sdílet:

Autor: Dagmar Michalcová | Počet přečtení: 413x | Datum: 06.03.2015